Besøk fra Uganda 15. - 24. mai

Norge og Uganda samarbeider om å bekjempe fattigdom på grasrotnivå. Det gjør vi ved å satse på small scale business direkte i kontakt med grasrotorganisasjoner.

Besøk fra Uganda:
Det kommer fire powerfulle damer fra Uganda på besøk til Norge 15. – 24. mai.
De er invitert av Stortinget v stortingsrepresentant Hilde Magnusson, og tilhører Bitten Schei i Mother Courage sitt nettverk. Hilde har engasjert seg i arbeidet med kvinner i Uganda og besøkte prosjektet i juli 2010.
Mother Courage sitt 5 årige partnerskap med kvinne organisasjonen KERWDA på landsbygda danner utgangspunkt for besøket.
Bitten Schei dro til i Uganda i 2005, og møtte Joanita Sitenda som er leder for 400 fattige kvinner. Hun kjøpte ei ku i starten som vi kalte for Miss Norway. Siden er det blitt mange kuer, griser, høner, grisehus, mikrobank, land, hjelp til bestemødre sømskole, og sponsorer til jenter i videregående skole.

Hvem kommer:
Prinsesse Pauline Kiyimba som er presidentens 1. sekretær, jordmor, kvinneaktivist og ansvarlig for 45 kvinneorganisasjoner, samt Florah Kabibi, leder for Women Affairs i Uganda, kommer. Koordinator Joan Sitenda fra KERWDA kommer sammen med styreleder Margaret Ssjejemba.

Nettverk bygges:
Vi bygger nå opp et nettverk som har fått navnet Women Can Do It Grasroot Leaders Forum i Uganda. Forumet består av 2.500 kvinner fra hele Uganda og ble etablert i 2009. Mange norske kvinner er nå partnere til de ulike kvinnegruppene.

On tour:
Reisefølget ankommer Bergen, reiser videre til Voss, deretter Oslo, Ski og Notodden. Til slutt drar de til Trondheim og reiser tilbake til Uganda derfra. Det er et omfattende program, men det er et stort team av samarbeidspartnere som tar imot.

Vårt fokus er: Kvinners økonomiske empowerment fører til sosialt og politisk empowerment.

Mål med turen:
Fokusere på at små skala bedrifter er viktig for Afrikas kvinner for å bli økonomisk selvgående.
Partnerskap for endring, at Norge og Uganda samarbeider på grasrotnivå.
Fundraising til lederutviklingsprogram for ” Women Can Do It Grassroot Leaders Forum”.

It will be great!
Se vedlagt profil og reiseprogram for våre gjester.

Prinsesse - test
Spesiell prinsesse -test vil bli gjennomført hos EMPO i Ski, en arbeidsmarkedsbedrift fro psykisk utviklingshemmede med 55 ansatte. Daglig leder Gro Tronvold er partner med kvinnegruppen i MPUNGE i Uganda.

Se: The Princess and the Pea.

Se bilder fra Stortinget: Kulokk og folkedans mot fattigdomsbekjempelse; http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Internasjonale-spoersmaal/Kulokk-og-folkedans-for-fattigdomsbekjempelse